POLITYKA JAKOŚCI

Głównym celem firmy Zakład Produkcyjno-Usługowy LIS s.c.  jest dostarczanie na rynek najwyższej jakości usług w zakresie obróbki skrawaniem metali, w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby i oczekiwania naszych Klientów. 

Zdobycie zaufania i lojalności naszych obecnych i przyszłych klientów jest wynikiem solidności, precyzji, terminowości oraz wysokiej jakości i efektywności zarządzania. Zadowolony, profesjonalnie obsłużony i usatysfakcjonowany Klient jest kluczową wartością w strategii firmy i gwarancją jej sukcesu.

Do realizacji najważniejszego celu organizacja przyjęła kierunki działań strategicznych i operacyjnych:

  • wprowadzenie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015
  • stały kontakt z Klientami, doskonaląc relacje i dążąc do spełniania indywidualnych potrzeb
  • stałe podnoszenie kwalifikacji, świadomości oraz zaangażowania pracowników
  • spełnienie wymagań prawnych i innych 
  • wzajemna satysfakcjonująca współpraca z dostawcami na partnerskich warunkach
  • podejmowanie decyzji w oparciu o pełną analizę danych i faktów
  • ciągłe dążenie do wysokiej jakości produktów

Współwłaściciele fimy ustanowili niniejszą Politykę  gwarantując iż została zakomunikowana, zna i rozumie swoje obowiązki oraz że zapewni środki do realizacji jej celów.

Zobacz certyfikat